Một năm tuyệt vời của quyên tiền cho nguyên nhân tốt ...

Survivorbility giúp nâng cao hơn £ 200,000 trong năm 2011!

Số tiền lớn nhất được nêu ra tại một sự kiện duy nhất là cho Hỗ trợ ung thư MacMillan; với 120 người đi bộ lửa, chúng tôi lớn lên hơn 20k bảng!

Một số sự kiện khác đã phá vỡ hàng rào bảng 10k ... tất cả mọi người cũng thực hiện có liên quan. Chúng ta hãy xem nếu chúng ta có thể làm tốt hơn trong năm 2012!

Bookmark và Chia sẻ

Tags: ,

Để lại một trả lời

CommentLuv Enabled

Thành viên của Viện Nghiên cứu Firewalking và Giáo dục