Một năm tuyệt vời của quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện ...

Survivorbility giúp nâng cao hơn £ 200.000 trong năm 2011!

Số tiền lớn nhất được nêu ra tại một sự kiện duy nhất là để hỗ trợ ung thư MacMillan; với 120 người đi bộ lửa, chúng tôi lớn lên hơn 20k bảng Anh!

Một số sự kiện khác đã phá vỡ thông qua các rào cản £ 10k ... cũng được thực hiện tất cả mọi người tham gia. Hãy xem, nếu chúng ta có thể làm tốt hơn trong năm 2012!

Bookmark and Share

Tags: ,

Để lại lời nhắn

CommentLuv Enabled

Thành viên của Viện Firewalking Nghiên cứu và Giáo dục