Một năm tuyệt vời của quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện ...

Survivorbility góp phần nâng cao hơn £ 200.000 trong năm 2011!

Số tiền lớn nhất được nêu ra tại một sự kiện duy nhất là để hỗ trợ ung thư MacMillan; với 120 người đi bộ lửa, chúng tôi lớn lên hơn 20k bảng Anh!

Một số sự kiện khác đã phá vỡ rào cản bảng 10k ... cũng được thực hiện tất cả mọi người tham gia. Hãy xem nếu chúng ta có thể làm tốt hơn trong năm 2012!

Bookmark and Share

Tags: ,

Để lại một trả lời

CommentLuv Enabled

Thành viên của Viện Firewalking Nghiên cứu và Giáo dục