อีกปีที่ดีของการระดมเงินสำหรับสาเหตุที่ดี ...

Survivorbility ช่วยยกมากกว่า£ 200,000 ในปี 2011!

จำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุดยกเหตุการณ์เดียวคือการสนับสนุน Macmillan มะเร็ง; 120 เดินไฟเรายกดีกว่า£ 20k​​!

เหตุการณ์อื่น ๆ อีกหลายยากจนผ่านอุปสรรค 10k £ ... ทำได้ดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง ลองดูว่าเราสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นในปี 2012!

Bookmark and Share

Tags: ,

ปล่อยให้ตอบกลับ

CommentLuv Enabled

สมาชิกของสถาบัน firewalking วิจัยและการศึกษา